Dr.Neda Ekbatani

👩🏻‍⚕️ دکتر ندا اکباتانی 👩🏻‍⚕️

دکتری تخصصی سلامت جنسی و باروری از دانشگاه تهران

پذیرش24 بیش از 3 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر ندا اکباتانی را داشته است.